Dylan Thomas's Writing Shed
Dylan Thomas's Writing Shed

Dylan Thomas's Writing Shed in the beautiful Laugharne, Carmarthenshire. Please click on the link, below, to purchase this image. Dylan Thomas yn Nhalacharn hardd, Sir Gaerfyrddin.

press to zoom
The Boat and the Rainbow
The Boat and the Rainbow

This photograph was taken at the beautiful Taf Estuary in Laugharne, Carmarthenshire. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button, below.

press to zoom
The Boathouse
The Boathouse

The Boathouse is a house in Laugharne, Wales, in which the poet Dylan Thomas lived with his family between 1949 and 1953, the last four years of his life. It was in this house that he wrote many major pieces. Mae'r Ty Cychod yn dŷ yn Nhalacharn, Cymru, lle mae'r bardd Dylan Thomas yn byw gyda'i deulu rhwng 1949 ac 1953, y pedair blynedd olaf ei fywyd. Yr oedd yn y tŷ hwn a ysgrifennodd lawer o ddarnau mawr. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go

press to zoom
Llansteffan
Llansteffan

Llansteffan is a village on the coast of Carmarthenshire, in south-west Wales. The object in the foreground is an old milk churn, washed up in the recent storms. Llansteffan yn bentref ar arfordir Sir Gaerfyrddin, yn ne-orllewin Cymru. Y gwrthrych yn y blaendir yn hen churn llaeth, golchi i fyny yn y stormydd diweddar. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Scott's Bay, Llansteffan
Scott's Bay, Llansteffan

This is the beautiful Scotts Bay in Llansteffan, Carmarthenshire. Across the Towy Estuary you can see Ferryside in the distance. Mae hyn yn Bae Scott hardd yn Llansteffan, Sir Gaerfyrddin. Ar draws Aber Afon Tywi gallwch weld Glanyfferi yn y pellter. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Laugharne Castle
Laugharne Castle

Laugharne Castle can be found in Laugharne by the beautiful Taf Estuary in the county of Carmarthenshire. The small white house in the distance at the bottom right hand side of the castle is Dylan Thomas's Boathouse. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button, below.

press to zoom
The Taf Estuary
The Taf Estuary

This photograph was taken at the beautiful Taf Estuary in Laugharne, Carmarthenshire. Nestled into the bottom of hill on the left of the photograph you can see Dylan Thomas's Boat House and his famous Writing Shed is just above it. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Dylan Thomas's Boathouse
Dylan Thomas's Boathouse

This photograph shows Dylan Thomas's Boathouse overlooking the beautiful Taf Estuary in Laugharne, Carmarthenshire. To purchase a copy of this image on print or as a canvas please click on the go to link button, below.

press to zoom
Ferryside
Ferryside

Looking over a shipwreck towards the River Towy and Ferryside from the beautiful beach in Llansteffan, Carmartheshire. Edrych dros llongddrylliad tuag at yr Afon Tywi a Glanyfferi or traeth prydferth yn Llansteffan, Sir Gaerfyrddin. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Taf Estuary
Taf Estuary

This photograph was taken at the beautiful Taf Estuary in Laugharne, Carmarthenshire. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Llansteffan Castle
Llansteffan Castle

This photograph was taken from the magnificent ruins of Llansteffan Castle, looking across the River Towy towards Ferryside in Camarthenshire. Tynnwyd y ffotograff hwn o adfeilion godidog Castell Llansteffan, gan edrych ar draws yr Afon Tywi tuag at Nglanyfferi yn Sir Gaerfyrddin. To purchase a copy of this image on print or as a canvas please click on the go to link button, below.

press to zoom
Llansteffan Beach
Llansteffan Beach

Llansteffan is a village on the coast of Carmarthenshire, in south-west Wales. It lies on the western side of the River Tywi estuary, some seven miles below the county town of Carmarthen and opposite the village of Ferryside. The object in the foreground is an old milk churn, washed up in the recent storms. Llansteffan yn bentref ar arfordir Sir Gaerfyrddin, yn ne-orllewin Cymru. To purchase a copy of this photograph as a print or on canvas, please click on the go to link button.

press to zoom