Penarth Pavilion

Penarth Pavilion in Penarth, Vale of Glamorgan in South Wales. This is just one of the many fantastic buildings that you will see on the Wales Coast Path. Pafiliwn Penarth ym Mhenarth, Bro Morgannwg yn Ne Cymru. Mae hwn yn un or llawer o adeiladau gwych y byddwch yn ei weld ar y Llwybr Arfordir Cymru. Please click on the link to purchase this image.

Go to link