Harris Hawk
Harris Hawk

The harris's hawk or harris hawk (Parabuteo unicinctus) formerly known as the bay-winged hawk or dusky Hawk, is a medium-large bird of prey which breeds from the southwestern United States south to Chile and central Argentina. Hebog yr harris neu Hebog Harris a elwid gynt yn y gwalch bae-adenydd neu hawk dusky. To purchase a copy of this image, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Atlantic Puffin
Atlantic Puffin

A beautiful atlantic puffin with a beak full of sand eels. Mae pâl Iwerydd hardd gyda phig llawn o lyswennod tywod. To purchase a copy of this image, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Smew
Smew

The smew is a small compact diving duck with a delicate bill. It is a winter visitor to the United Kingdom in small numbers from Scandinavia and Russia. Mae'r smew yn hwyaden deifio cryno bach gyda bil cain. Mae'n ymwelydd yn y gaeaf i'r Deyrnas Unedig mewn niferoedd bach o Sgandinafia a Rwsia. To purchase a copy of this image, please click on the go to link button, below.

press to zoom
Sleepy Duck
Sleepy Duck

To purchase a copy of this image, as a print, canvas, card or throw pillow, please click on the go to link button, below

press to zoom
Duckling Portrait
Duckling Portrait

To purchase a copy of this image, as a print, canvas, card or throw pillow, please click on the go to link button, below

press to zoom
Kestrel
Kestrel

Kestrels are found in a wide variety of habitats, from moor and heath, to farmland and urban areas. Y cudyll coch i'w cael mewn amrywiaeth eang o gynefinoedd, o ros a gweundir, i dir fferm ac ardaloedd trefol. To purchase a copy of this image, please click on the go to link button, below

press to zoom